Pakiety korzyści dostępne razem z pożyczką SuperGrosz!

Teraz wnioskując o pożyczkę na supergrosz.pl możesz także skorzystać z dodatkowego Pakietu Medycznego. Przygotowaliśmy rożne wersje pakietów, które różnią się opcjami oferowanych usług, liczbą dostępnych lekarzy specjalistów oraz okresem trwania umowy – tak aby każdy mógł dobrać pakiet odpowiedni do swoich potrzeb.

Dostępne Pakiety Medyczne oferują:

  • Konsultacje przez telefon lub online, bez kolejek i bez wychodzenia z domu – bez względu na miejsce zamieszkania.
  • Krótkie terminy oczekiwania.
  • Dostęp do lekarzy - nawet do 20 specjalizacji - w tym internista, pediatra, ginekolog, ortopeda, gastrolog, alergolog, dermatolog, endokrynolog i inni.
  • E-recepty, e-zwolnienia i e-skierowania w zależności od potrzeb i wyników konsultacji z lekarzem.
  • Badania laboratoryjne oraz konsultacje ich wyników.
  • Badania przeciwciał Sars-CoV-2.
  • Dostęp do platformy umożliwiający umówienie konsultacji, przegląd historii konsultacji i pobrania opinii lekarskich, e-recept lub e-zwolnień.

Dostępne Pakiety Medyczne oferują:

W trakcie wnioskowania o pożyczkę zaprezentujemy Ci oferty z dostępnymi Pakietami Medycznymi. Jeśli zdecydujesz się na wybór pożyczki razem z pakietem medycznym, my go sfinansujemy, a wartość Pakietu zostanie rozłożona na raty i doliczona do Twojej pożyczki. Zyskujesz ubezpieczanie medyczne, a spłacasz je w lekkich ratach razem z udzielonym finansowaniem. Wnioskowanie odbywa się online, bez zbędnych formalności!

Pakiety Medyczne są aktywne od razu po przyznaniu finansowania. Wystarczy tylko skontaktować się z dostawcą Pakietu Medycznego,aby uzyskać hasło dostępu do platformy.

*Oferta dla produktu Pożyczka „Super promocja” polega na obniżeniu prowizji poprzez udzielenie upustu w wysokości od 20% do 90% prowizji przewidzianej w standardowym cenniku. Upust jest uzależniony od kwoty i okresu kredytowania.

Obniżenie prowizji nastąpi w okresie trwania umowy pożyczki przed spłatą całkowitej kwoty do zapłaty. Warunkiem przyznania upustu jest:
- spłacenie wszystkich rat pożyczki, poprzedzających ostatnią ratę terminowo, zgodnie z harmonogramem
- brak opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat o więcej, niż 20 dni kalendarzowych

Udzielenie pożyczki zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej i wysokiej oceny scoringowej. Szczegóły promocji w Regulaminie dostępnym na https://wniosek.cashmat.pl/regulamin-superoferta

*Produkt promocyjny Pożyczka „Super promocja”

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku spełnienia warunków promocji (RRSO): 70,85% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 35 miesięcy, spłata w 35 ratach miesięcznych po 259,89 zł każda rata, oprocentowanie zmienne 20.5% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 4 596,19 zł, w tym: prowizja 527,83 zł, odsetki 4 068,36 zł. Całkowita kwota do zapłaty 9 096,19 zł (stan na dzień 26.09.2022).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku niespełnienia warunków promocji (RRSO): 93,66% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 35 miesięcy, spłata w 34 ratach miesięcznych po 259,89 zł rata, rata 35. w kwocie 4 232,10 zł, oprocentowanie zmienne 20.5% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 8 568,36 zł, w tym: prowizja 4 500,00 zł, odsetki 4 068,36 zł. Całkowita kwota do zapłaty 13 068,36 zł (stan na dzień 26.09.2022).

Produkt Pożyczka „Standard”

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 133,22% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 32 miesięcy, spłata w 32 ratach miesięcznych po 367,43 zł każda rata, oprocentowanie zmienne 20.5% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 7 257,82 zł, w tym: prowizja 4 500,00 zł, odsetki 2 757,82 zł. Całkowita kwota do zapłaty 11 757,82 zł (stan na dzień 26.09.2022).

Pożyczkodawcą jest Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000551150 NIP: 5252607460 REGON: 360301004 Kapitał zakładowy w wysokości 300000 PLN.

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Minimalny okres spłaty pożyczki ratalnej oferowanej przez Aiqlabs Sp. z o.o. wynosi 121 dni, a maksymalny okres spłaty wynosi 1500 dni. Maksymalne RRSO wynosi 449,13 % (stan na dzień 26.09.2022).

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr, która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Infostom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 55/73 lok 72 A, 00-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000433848, RPK036508 współpracuje jako pośrednik kredytowy z kredytodawcami: Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i jest umocowany do: przedstawiania ofert zawarcia umowy o kredyt konsumencki, przetwarzania danych, przekazywania dokumentów kredytowych, a w niektórych wypadkach – zawierania umów kredytu konsumenckiego, zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem. Stan na dzień 18.05.2021 r.